BREXIT: od 1 stycznia 2021 r. UK nie będzie już stosować RODO i znajdzie się poza EOG.

BREXIT: od 1 stycznia 2021 r. UK nie będzie już stosować RODO i znajdzie się poza EOG.

Komunikat Europejsiej Rady Ochrony Danych (EROD)

EROD pragnie przypomnieć wszystkim zainteresowanym stronom, że okres przejściowy dla wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zakończy się 31 grudnia 2020 r.
Oznacza to, że od 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo nie będzie już stosować RODO do przetwarzania danych osobowych, a w Zjednoczonym Królestwie będą obowiązywać odrębne ramy prawne dotyczące ochrony danych i prywatności.

EROD przypomina, że w konsekwencji, wszelka wymiana danych osobowych między zainteresowanymi stronami EOG a podmiotami Zjednoczonego Królestwa będzie stanowić przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego i w związku z tym będzie podlegać przepisom rozdziału V RODO. W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z art. 45 RODO, takie przekazanie będzie wymagało odpowiednich zabezpieczeń, jak również egzekwowalnych praw oraz skutecznych środków ochrony prawnej osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 46 RODO. Z zastrzeżeniem szczególnych warunków, nadal może być możliwe przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa na podstawie wyjątków wymienionych w art. 49 RODO; jednakże art. 49 RODO ma wyjątkowy charakter, a zawarte w nim wyjątki muszą być interpretowane zawężająco i głównie w odniesieniu do czynności przetwarzania, które są sporadyczne i niepowtarzające się. Szczegółowe wskazówki można znaleźć na stronie internetowej EROD

(https://edpb.europa.eu/our-work-tools/ourdocuments/other/information-note-data-transfers-under-gdpr-united-kingdom-after_pl).