RODO – Kodeks dla sektora medycznego pozytywnie zaopiniowany.

RODO

RODO – Kodeks dla sektora medycznego pozytywnie zaopiniowany.

Prezes UODO pozytywnie zaopiniował projekt „Kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych”

Postanowienia zawarte w Kodeksach opisują najczęstsze przypadki przetwarzania danych w placówkach medycznych. Odwołano się w nich do przepisów z zakresu prawa medycznego w zakresie, w jakim powiązane są one z zagadnieniami ochrony danych osobowych. Kompleksowo opisano problemy stosowania monitoringu wizyjnego w jednostkach medycznych czy instytucję teleporady.

Poprzez szereg szczegółowych rozwiązań przyjętych w Kodeksach umożliwiają one doprecyzowanie stosowania RODO.

Podmioty medyczne, chcące zapewnić pacjentom wysoki poziom ochrony ich danych osiągnięty w projekcie kodeksu, mogą rozpocząć dostosowywanie do ich postanowień. Po ewentualnej akredytacji do konkretnego kodeksu podmiot monitorujący będzie mógł rozpocząć procedurę oceny wstępnej kandydatów na członków tego kodeksu. Kodeks stanowi bez wątpienia cenne źródło jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe w placówkach medycznych.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy i przetwarzanych w niej danych osobowych.

Źródło: www.uodo.gov.pl