Audyty

Oferta przeprowadzenia audytu RODO

Audyt RODO – zgodności i stosowania RODO

Przeprowadzimy audyt zgodności funkcjonowania Twojej organizacji z RODO. W razie potrzeby pomożemy wprowadzić zalecenia lub wskazówki.

Audyt IT – informatyczny

Audyt informatyczny polega na zbadaniu zabezpieczeń wszystkich systemów teleinformatycznych. Prawidłowej konfiguracji sprzętu IT. Wykorzystywania oprogramowania oraz infrastruktury

Audyt ISO/IEC 27001 – Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Posiadamy certyfikat audytora wewnętrznego międzynarodowej normy ISO/IEC 27001 Systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Zapraszamy do kontaktu