Dokumentacja RODO

Oferta przygotowania dokumentacji RODO

Przygotowujemy dokumentację związaną z ochroną danych osobowych. Po zapoznaniu się ze specyfiką działania Twojej firmy opracowujemy Politykę Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych, która ustala zasady postępowania z danymi osobowymi w sposób zgodny z RODO i przepisami krajowymi.

Przygotowanie dokumentacji obejmuje kilka etapów. Nie sprzedajemy blankietowych „papierów”. Każdy przygotowany i opracowany przez nas dokument jest dedykowany dla Twojej firmy. Możesz zamówić całościową dokumentację do przygotowania lub wybrane elementy których akurat potrzebujesz lub zabrakło.

Jeżeli potrzebujesz tylko aktualizacji posiadanej dokumentacji o brakujące elementy, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami skontaktuj się z nami.