Funkcja Inspektora Ochrony Danych

Oferta pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych

 • Usługa zapewnia pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w ramach podpisanej umowy na wskazany okres czasu.
 • Gwarantujemy w tym okresie kompleksową obsługę na najwyższym poziomie.
 • Informowanie o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych,
 • Szkolenie pracowników
 • Działania zwiększające świadomość z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • Monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów krajowych o ochronie danych osobowych
 • Monitorowanie przestrzegania polityk bezpieczeństwa ochrony danych w firmie
 • Uczestnictwo w operacjach przetwarzania oraz audyty procesów
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych
 • Współpraca z organem nadzorczym – Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO)
 • Punkt kontaktowy dla UODO oraz osób fizycznych w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych
 • Konsultacje z UODO
 • Konsultacje w zakresie ochrony danych osobowych
 • Aktualizacja dokumentacji
 • Opinie i zalecenia w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • Potwierdzone kwalifikacje i doświadczenie inspektora

Szukasz profesjonalnego inspektora ochrony danych?

Chętne podejmiemy się roli inspektora ochrony danych w Twojej organizacji. Zapraszamy do kontaktu.