RODO – Trzy lata obowiązywania – Prezes UODO nadal nakłada wysokie kary!

Rodo 3 lata

RODO – Trzy lata obowiązywania – Prezes UODO nadal nakłada wysokie kary!

Trzecia rocznica obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) to dobry moment na krótkie podsumowanie.

Dzięki RODO każdy obywatel powinien mieć poczucie, że jego prywatność jest szanowana, a jego dane osobowe sa przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem. Czy przedsiębiorcy sprawniej zarządzają przetwarzanymi danymi osobowymi i skuteczniej je chronią? Statystyki pokazują, że wielu przedsiębiorców poważnie potraktowało temat i wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Niektórzy dowiedzieli się, że przetwarzają dane osobowe jeszcze inni zaktualizowali swoje polityki bezpieczeństwa. Sporo firm zadbało i stworzyło od początku cały system bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Niestety są i tacy co nie zrobili nic. Regularnie nakładane kary Prezesa UODO potwierdzają, że jest jeszcze wiele do zrobienia.

Świadomość ochrony danych osobowych z pewnością znacząco wzrosła i świadczą o tym statystyki UODO – rosnąca liczba skarg składanych do urzędu. W roku 2018 liczba skarg 5,5 tyś., w kolejnym 2019 roku to ponad 9,3 tyś., w roku 2020 co prawda zmalała do 6,4 tyś. jednak to wciąż bardzo wysoki poziom.

Wysokie kary…

Prezes UODO wciąż nakłada wysokie kary, ostatnia medialna sprawa to kwota 1,1 mln zł dla Cyfrowego Polsatu S.A. za nie wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przy współpracy z firmą kurierską. Administratorzy muszą w odpowiedni sposób dobierać kontrahentów którym powierzają swoje dane osobowe. Warto pamiętać, że za naruszenia po stronie podmiotu któremu powierzone zostały dane osobowe (np. biuro księgowe, firma IT, itd.) odpowiada również administrator za nieprawidłowo realizowany nadzór nad egzekwowaniem postanowień umownych.

Wszechobecny monitoring wizyjny stosowany przez administratorów wymaga ściśle określonych procedur i spełnienia wszystkich obowiązków związanych z tak inwazyjnym przetwarzaniem danych osobowych w postaci wizerunku. W tym zakresie kształtuje się już również orzecznictwo i nie powinno budzić wątpliwości jak prawidłowo korzystać z tej formy przetwarzania. Nadal można jednak spotkać dość powszechnie montowane kamery w podmiotach medycznych, w gabinetach zabiegowych (np. gabinetach stomatologicznych) bez prawidłowo wdrożonych procedur, choć stanowisko UODO, a przed wszystkim SN w tym zakresie wskazuje jak kwestie monitoringu w gabinetach zabiegowych mają być rozwiązane.

Dlatego można się spodziewać kolejnych kar administracyjnych Prezesa UODO w przyszłości.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy i przetwarzanych w niej danych osobowych.

Źródło: www.uodo.gov.pl